Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Đề án 103 làm việc với Hội KTS Việt Nam: Đề xuất nâng cao vai trò Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp trong thời gian tới

1 month ago 48

Chiều ngày 14/06/2022 vừa qua, Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam đã có buổi tiếp đón Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Đề án 103 tới làm việc về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế và tình hình hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua tại Trụ sở Hội KTS Việt Nam, 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại buổi làm việc, TS. KTS Phan Đăng Sơn đã có những đề xuất về việc nâng cao vai trò Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp trong thời gian sắp tới.

Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 05/5/2022, Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” và “Đề án Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 103) tổ chức các Đoàn khảo sát về chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức, quy chế và tổ chức hoạt động của hội, liên hiệp các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm ở Trung ương.

Về khảo sát tại Hội KTS Việt Nam có: Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn; Bà Thanh Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; Ông Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Bà Nguyễn Thị Kiều Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương; Ông Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương, Thư ký đoàn. Tiếp đón đoàn khảo sát, về phía Hội KTS Việt Nam có sự tham gia của: TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam và các lãnh đạo Hội, Trưởng ban Tài chính.

Báo cáo về kết quả hoạt động trong thời gian qua của Hội KTS Việt Nam, TS, KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội cho biết: “Hội KTS Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc vai trò của tổ chức Hội trong sự nghiệp phát triển mới của đất nước mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra cũng như đã có đóng góp tích cực, hiệu quả và sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam theo định hướng của Đảng “Xây dựng nền kiến trúc trúc hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” thông qua các hoạt động sáng tác, lý luận phê bình, cuộc thi, giải thưởng và các hoạt động giao lưu, hội nhập… Hội cũng luôn đề cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong giới KTS cả nước để thực hiện, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, do kinh phí và biên chế nhận lực hạn hẹp nên bộ máy văn phòng phải kiêm nhiệm nhiều việc. Để Hội KTS Việt Nam thực hiện được tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Hội KTS Việt Nam kiến nghị, trong thời gian tới: Các địa phương tạo điều kiện để các cấp Hội phối hợp và tham gia thực hiện các nội dung có liên quan đến hoạt động Hội; Tạo điều kiện về kinh phí để Hội thực hiện 05 Chương trình được Thủ tướng giao; Chỉ đạo các Bộ ngành có các chương trình liên quan đến lĩnh vực kiến trúc tạo điều kiện và cho phép Hội KTS Việt Nam được phối hợp kịp thời với vai trò tư vấn phản biện; Đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết những bất cập, tồn tại từ trước đến nay về giá tư vấn thiết kế kiến trúc, đảm bảo hài hòa với thông lệ quốc tế và bình đẳng giữa KTS Việt Nam và KTS nước ngoài hành nghề tại Việt Nam; Dần chuyển giao cho các Hội đặc thù như Hội KTS Việt Nam một số công tác quản lý mà Hội hiểu rõ và có thể làm tốt hơn như cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc…”

Cũng tại buổi làm việc, thành viên đoàn khảo sát đã giải đáp một số vướng mắc cũng như có những góp ý cho định hướng của Hội KTS Việt Nam và chia sẻ thêm về nội dung của Đề án 103.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi khảo sát, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn Khảo sát cũng ghi nhận những kết quả đạt được của Hội KTS Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Đảng và Nhà nước đề ra suốt thời gian vừa qua. Ông cũng khen ngợi Hội KTS Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp tin cậy cho người dân, luôn tham gia tích cực các hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như tuân thủ đúng theo các Điều lệ. Đặc biệt, ông đánh giá cao sự đoàn kết trong nội bộ hội. Trước những khó khăn và đề xuất của Hội KTS Việt Nam, ông sẽ tổng hợp lại và đưa vào trong đề án, nhằm tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho các hội, liên hiệp trong thời gian sắp tới.

Thuỵ An – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc

Read Entire Article