Hội Kiến trúc sư Việt Nam hợp tác với UBND tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng

4 days ago 6

Ngày 21/9/2022 tại trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Kiến trúc sư Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 – 2025.

kienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 1Toàn cảnh Lễ ký thỏa thuận hợp tác

Tham dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có: TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; KTS. Hoàng Thúc Hào – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai có sự hiện diện của ThS.KS Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; TS Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ; KTS Phan Doãn Thanh – Chủ tịch Hội Kiến trúc Xây dựng Giao thông tỉnh Lào Cai.

kienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 1 2TS. KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc Việt Nam kienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 8KTS Hoàng Thúc Hào – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Kiến trúc sư Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng trên địa bản tỉnh nhằm phát huy nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… thuộc Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Qua đó nâng cao chất lượng kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bảo kế thừa truyền thống, thích ứng với nền kinh tế và xu thế phát triển trong tương lai theo hướng bền vững. Đồng thời, tăng cường sự hợp tác trong việc nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, thẩm định, phản biện trong lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng và các lĩnh vực liên quan giai đoạn 2022 – 2025 và định hướng trong thời gian tiếp theo. Phát huy mọi nguồn lực để phát triển bền vững và có hiệu quả lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng tại địa phương Lào Cai.

kienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 2ThS.KS Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Caikienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 7TS Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Caikienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 3KTS Phan Doãn Thanh – Chủ tịch Hội Kiến trúc Xây dựng Giao thông tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai thống nhất các nội dung hợp tác cơ bản sau:

Các hoạt động Hội đồng về lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng của tỉnh Lào Cai:

Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham gia các Hội đồng về lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng khi có đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể:

– Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc.

– Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

– Hội đồng xét, cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

– Hội đồng thi tuyển (với vai trò thành viên, Chủ tịch Hội đồng…) kiến trúc – quy hoạch xây dựng và lựa chọn kiến trúc các công trình quan trọng của tỉnh.

2. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

– Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham gia hoặc chủ trì đề xuất các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học theo chương trình mục tiêu phát triển hoặc đơn đặt hàng của UBND tỉnh Lào Cai, làm cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách về quản lý, phát triển đô thị, nông thôn của tỉnh.

– Tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn.

– Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề xuất chủ trì hoặc tham gia, tổ chức các hội thảo khoa học về lĩnh vực Kiến trúc – Quy hoạch xây dựng (với sự kết nối của các bộ phận trực thuộc được tỉnh và Hội phân công).

3. Các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội

– Các đơn vị trực thuộc, các cá nhân chuyên gia theo hệ thống Hội Kiến trúc sư Việt Nam có thể tham gia việc triển khai một số công trình kiến trúc, đồ án theo Kế hoạch năm 2022-2025 của UBND tỉnh Lào Cai khi có sự thống nhất của tỉnh.

– Hội Kiến trúc sư Việt Nam là một đầu mối kết nối tỉnh Lào Cai hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Hội nghề nghiệp trong nước tham gia tư vấn ý tưởng, phản biện, đối với công trình kiến trúc, đồ án Quy hoạch xây dựng quan trọng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

– Hội Kiến trúc sư Việt Nam đồng thời tham gia tư vấn ý tưởng, phản biện đối với công trình kiến trúc, đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn khi tỉnh Lào Cai có yêu cầu.

– Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai (qua Sở Giao thông vận tải – Xây dựng) và các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đào tạo, khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu về kiến trúc đô thị và nông thôn thuộc tỉnh.

– Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham gia hoặc được giao chủ trì tổ chức một số cuộc thi tuyển phương án kiến trúc đối với một số công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh.

– Triển khai một số nội dung hợp tác khác theo chương trình hàng năm được sự thống nhất giữa hai bên.

kienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 10kienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 5kienviet hoi kien truc su viet nam hop tac voi ubnd tinh lao cai trong linh vuc kien truc quy hoach xay dung 6TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và ThS.KS Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký văn bản thỏa thuận hợp tác

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo, phản biện xã hội và triển khai thi tuyển đối với một số công trình kiến trúc có ý nghĩa quan trọng; tham gia triển khai rà soát, phân loại, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thiết kế đô thị một số khu vực đô thị để đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý kiến trúc, quy hoạch và phát triển của đô thị.

Chương trình hợp tác được ký ngày 21/9/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30/12/2025.

XEM THÊM:

GS.KTS Kengo Kuma thăm Hội Kiến trúc sư Việt NamHội thảo trực tuyến nhân Ngày Kiến trúc Thế giới 2022 với chủ đề “Kiến trúc vì sự khỏe mạnh – hạnh phúc”Ra mắt Ban điều hành CLB Kiến trúc sư trẻ vùng Nam Trung Bộ và Tây NguyênCLB Kiến trúc sư Trẻ vùng Tây Nam Bộ và những đóng góp tích cực, ý nghĩaPhát động Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022 – 2023
Read Entire Article